ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ จังหวัด พังงา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดพังงา

นาย จิรายุ แก้วสาสุข ชั้น ม.5/3  เลขที่ 6

G-mail:cinima8560@gmail.com

capture-20131218-214805

คำขวัญ ประจำจังหวัด
แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตา ภูพาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

ชื่อลายผ้า เต่าเมืองพังงา

ความหมายลายผ้า ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์และป่าไม้

ความหมายของสี

สีฟ้า คือความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทะเล

สีเขียว คือความอุดมสมบูรณ์ของภูเขา

สีเหลือง ความรุ่งเรือง

โฆษณา